Do it scared

A big portion of my job entails public speaking; whether it be in front of a small or bigger group educating about oils, how I got into this business or how we use young living products . Depending on what I talk about, to whom and the size of the group it can be easy or a bit nerve wrecking. But I don’t let that throw me off, even the greatest speakers need to prep, calm their nerves and to be the best they can be.

This month Young Living it’s biggest event in the Netherlands to date and I was asked to share my story which of course I love doing always that hoping that our story will inspire someone to not give up no matter what.

But … that doesn’t make it easier to speak in front of 400 people or so. I prepared what i wanted to say and wrote it all out, rehearsed, oiled up and still was afraid I would forget something vital I wanted to share.

Right before it was my turn, a few of my friends spoke before me, my nerves almost got the best of me. I literally thought, after standing on stage for 30 minutes waiting until it was my turn, that I was going to faint, until I got a hold of the microphone … and my blood rushed back and it was game on for me!

Turned out that that was enough to calm my nerves and do my thing, strange how my body relaxed at that moment. Which was strange since it was quite the audience, my friends, my family (husband & mom), my team, other team members, my colleagues and Gary and Mary Young, founders of Young Living. I was so lucky to have many of my tribe there supporting me and being my cheerleaders as always.

People listened, laughed, clapped and appreciated my talk and my cheat sheet remained safely in my pocket (you can see it on the photo below) so I could not be distracted and even though I forgot some things it was ok, my presentation was imperfectly perfect.

33517120086_baa73a1345_o.jpg

Again, as so many things in my life, this has shown me that even though something may be scary but it usually ends up being something great and if you can do something even though it scares you you can do anything.  My mantra:

do it scared

And until next time I will focus on methods to calm myself before I speak, finetune my presentation skills because I will do this again, scared or not, I will!

VERTALING NEDERLANDS:

Een groot deel van mijn werk is spreken in het openbaar, dit kan voor een grote groep mensen zijn of kleinere groepen. Vaak ben ik aan het uitleggen hoe je etherische oliën kunt toepassen, waarom ik ben gestart als zakelijk distributeur of welke producten wij in ons gezin gebruiken. Afhankelijk van waar ik over vertel, aan wie en hoe groot de groep is kan dit soms wat van mijn zenuwen uit balans brengen. Maar ik laat me daardoor niet weerhouden, zelfs de grootste sprekers bereiden zich voor, moeten hun zenuwen de onder controle krijgen om een goede presentatie te houden.

Deze maand organiseerde Young Living hun grootste event, tot op heden, in Nederland en ik was gevraagd om ons verhaal te delen. Dit vind ik altijd leuk om te doen, ik hoop altijd dat ons verhaal iemand inspireert om niet op te geven en door te blijven gaan om hun dromen te realiseren.

Maar … dat neemt niet weg dat het best wat is om voor ongeveer 400 mensen te moeten staan. Ik had een korte presentatie voorbereid, alles wat ik wilde vertellen had ik uitgeschreven, geoefend, ingeolied  maar ik was best onzeker of ik het wel allemaal zou onthouden en niet iets belangrijks dat ik echt wilde delen zou vergeten.

Net voordat ik aan de beurt was, een aantal van mijn vriendinnen waren voor mij aan de beurt, werden de zenuwen echt wel een dingetje. Geloof me als je 30 minuten staat te wachten op een podium tot je aan de beurt bent gaat je lichaam echt tegen je werken en ik dacht letterlijk dat ik flauw ging vallen! Tot ik de microfoon in mijn handen kreeg … en het bloed weer terugkeerde en kon ik mijn ding kon doen!

{ filmpje }

Het bleek dat dat voldoende was om mijn zenuwen de baas te blijven en was ik weer mezelf, mooi hoe mijn lichaam zich letterlijk ontspande. En dat is best bijzonder want het was een behoorlijk publiek, mijn vrienden, mijn familie (man en moeder), mijn team, andere team members, mijn collega’s en Gary and Mary Young, de grondleggers & eigenaren van Young Living. Ik voelde me bevoorrecht om zoveel van mijn tribe daar te hebben om me te steunen en mijn cheerleaders te zijn zoals altijd.

Er werd geluisterd, gelachen, geklapt en ik voelde dat mijn verhaal werd gewaardeerd en gehoord en mijn spiekbriefje bleef in mijn broekzak (die zie je zelfs op de foto) zodat ik niet afgeleid kon worden en ook al vergat ik hier en daar iets het was ok, mijn presentatie was niet perfect maar perfect genoeg.

En wederom, zoals zoveel dingen in mijn leven, ook al is iets eng kan het zo’n geweldige ervaring zijn en als je je angsten kan overwinnen en het toch doen kun je alles. Mijn mantra

{ foto met quote }

En tot de volgende keer dat ik weer gevraagd word om te spreken zal ik mijn focussen op mijn presentatie skills, technieken leren zodat ik mijzelf kan kalmeren voor ik ga spreken. Want ik ga dit zeker weer doen, bang of niet, ik ga ervoor!

Nourishing relationships

After choosing my OLW I have been thinking a lot what  I nourish and want to share on of the things I do to nourish my relationships. With all our crazy busy lives we forget to send out sweet notes like in the old days, to show people we care, are thinking of them and how we appreciate them. Because we all know we don’t say it nearly enough 😉

people-wont-care-how-much-you-know-until-they-know-how-much-you-care

These days we choose quick, easy & cheap messages via sms, messenger, whatsapp.
No surprise delivered by the mail man/lady; a thank you note, hardly any birthday cards, christmas or new years wishes.

snail-mail-3

I love sending out notes to my familie, friends and to my team, do this as much as I can and I encourage my team to do the same. And this year like the last we sent out New Years wishes to our team and are working on those for friends and family. After that I will focus on sending notes to all my members by the end of the month.

And I realise that a lot of people consider it a waste of money or better for the environment  to go digital but lets be honest  here, there are worse ways to waste money or to do harm to the environment…..

snail-mail-is-an-unexpected

But showing people you really care, by taking the time to share that with them in a note, by sending a note brings great joy to them and to you. Trust me on this and think back to the last time you received a sweet card and how that made you feel …

NL:

Nadat ik mijn OLW had gekozen ben ik veel gaan nadenken over mijn woord nourish (voeden) en ik wilde met jullie delen wat ik doe om mijn relaties te onderhouden = voeden. Met onze drukke levens vergeten we vaak om lieve kaartjes te sturen zoals vroegah, om mensen te laten merken dat we om ze geven, we aan ze denken en dat we ze waarderen. Ik weet zeker dat iedereen het met me eens zal zijn dat we dat niet genoeg zeggen 😉

Tegenwoordig kiezen we voor snelle, makkelijke én goedkope berichtjes via sms, messenger, whatsapp. Geen verassing gebracht door de postbode; een bedankkaartje, nauwelijks verjaardagskaarten en de kerst en/of nieuwjaarskaarten worden ook steeds minder.

Ik ben dol op het sturen van kaartjes aan mijn familie, vrienden en mijn team, doe dit zoveel mogelijk en moedig mijn team ook aan om dit te doen. Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, Nieuwjaarskaarten verstuurd aan ons team en zijn we druk doende met die voor onze vrienden en familie. Als ik daarmee klaar ben ga ik al mijn members een kaartje sturen voor het einde van de maand.

Ik realiseer me dat een hoop mensen dit zonde vinden van het geld, of dat het beter is voor het milieu om het digitaal te doen maar laten we nou wel wezen, er zijn ergere manieren om geld te verspillen of schade aan het milieu te veroorzaken ….

Mensen laten zien dat je om ze geeft, door de tijd te nemen om dat te delen in een kaartje en die aan hen te sturen geef je ze een warm gevoel. Geloof me maar en denk maar terug aan de laatste keer dat jij een lief kaartje kreeg en hoe dat voelde.

Working from home

I love working from home, it does come with a few challenges, but seriously it was the best decision I ever made. Friends, family and potential team members often ask me how I do it, what it’s like and I give my Oiled by Nature team (made up of mainly moms) insights and coach them to make the most of their working at home experience.

5bbe6f8b27e867acac57bfb2f26f2ee9.jpg

Since I love watching others succeed at their business I have decided to share a little bit of my life as a work from home mom through Facebook. To share the good, the bad and the downright nitty gritty how to survive as a Ladyboss with all the guilt and all the glory!

If you would like to know more about working from home, starting your own business, or sharpening your WAHM skills follow me through my INTL Facebook page Danielle the WAHM or through my Dutch Facebook Page de thuiswerkmamma.

13876270_186133341804554_3305202752570148049_n

My Everyday oils

So a good friend (and teammember of mine) shared what Young Living products she used inspired me to do the same because I get a lot of questions about it. I just focussed on just the oils that I use on a daily basis,  don’t freak out at the amount it’s a quick ritual, 5 min tops!

13939387_10153887399182984_2208156853633746639_n

I  will tell you a little bit about each oil and what they do for me, and by sharing this hope to show you oils are not hocus pocus just old fashioned, using what nature has to offer to keep me me happy, uplifted, balanced, calm, relaxed and sane, Day and Night!

Abundance
What YL saysAbundance was created to enhance the frequency of the harmonic magnetic energy field that surrounds us. This manifesting and powerful blend creates what is called “the law of attraction,” which refers to the positive (or negative) energy we attract to ourselves by focusing on it. Abundance therefore opens us to a wealth of possibilities. Its spicy scent is popular among both women and men – try using it as a perfume or cologne and experience your energy shifting towards prosperity and plentitude!
What I say: I love attracting positive energy and the scent is great so use this oil as my perfume!
How I use it: simply dab it behind my ears twice a day, use it in my diffuser necklace or diffuse combined with a citrus oil. 

Valor
What YL says :
 an empowering combination of essential oils that works with both the physical and spiritual aspects of the body to increase feelings of strength, courage, and self-esteem in the face of adversity. Renowned for its protective qualities, Valor® enhances an individual’s internal resources. It has also been found to help the body self-correct its balance and alignment.
What I say: it boosts me, makes me feel strong, ain’t nothing wrong with that!
Gentle Baby
What YL says :  a soft, fragrant combination of essential oils designed specifically for mothers and babies. It helps calm emotions during pregnancy and is useful for quieting troubled little ones. It is also soothing to tender skin. Many of the essential oils in this blend are used in elite cosmetics to enhance a youthful appearance.
What I say: I am a mom, the smell is amazing and soothing, need I say more?
How I use it: I apply it to my wrists every evening during my -get ready for the night – ritual*  and/or diffuse it in my bedroom. 

White Angelica
What YL says : a calming and soothing blend that encourages feelings of protection and security. It combines oils used during ancient times to enhance the body’s aura, which brings about a sense of strength and endurance. Many people use it as protection against negative energy.
What I say: Every since I’ve been using it at night my dreams have switched from  a scene from Criminal Minds to the Gilmore Girls.
How I use it: I apply 1 drop to each top op my shoulder during my -get ready for the night –  ritual*

Harmony
What YL says : an exquisite blend that promotes physical and emotional well-being by bringing harmonic balance to the energy centres of the body. The liberating, balancing, and calming essential oils in this blend open us to new possibilities while contributing to an overall feeling of well-being.
What I say: I needs lots of balance end of story!
How I use it: I apply it to my solar plexus as part of my – get ready for the day with oils – ritual

My Special – shut off my brain and go to sleep – Mix 
(Contains Vetiver, Lavender and Cedarwood)
What YL says : Vetiver has a heavy, earthy fragrance similar to patchouli with a touch of lemon. Vetiver oil is psychologically grounding, calming, and stabilising. One of the oils that is highest in sesquiterpenes, vetiver was studied by Dr. Terry Friedmann for improving children’s behavior. Vetiver may help when coping with stress and to recover from emotional trauma and shock.
Lavender (Lavandula angustifolia) has a fresh, sweet, floral, herbaceous aroma that is soothing and refreshing. Because it is the most versatile of all essential oils, no home should be without it. It is great for winding down before bedtime, yet has balancing properties that make it just as beneficial for boosting stamina and energy. Lavender is highly regarded for skin and beauty. The French scientist René Gattefossé was the first to discover these properties when he severely burned his hands in a laboratory explosion.

Cedarwood (Cedrus atlantica) has a warm, balsamic, woody aroma. It is relaxing and soothing when used for massage. Cedarwood has long been used as a beneficial ingredient in cosmetic preparations for oily skin. 
What I say: Together these three calm my brain, it helps me shut it down instead of lying there thinking of all the things I did, have to do and whatever other things pop up in there for good measure.
How I use it: I apply the mix at the bottoms of my big toes and if I’m really fast & furious I also apply it in my nek right below the hairline or at my temples during my -get ready for the night –  ritual*

Joy 
What YL says : a luxuriously exotic blend with uplifting overtones that create magnetic energy and bring joy to the heart. When worn as cologne or perfume, Joy™ exudes an alluring and irresistible fragrance that inspires romance and togetherness. When diffused, it can be refreshing and uplifting.
What I say: it makes me happy when skies are grey, and not just me, the hubs loves it too.
How I use it: I apply it to my heartchakra as part of my – get ready for the day with oils – ritual, use it in my diffuser necklace or diffuse combined with a citrus oil. 

Progessence Phyto Plus
What YL saysProgessence Phyto Plus contains a high quality wild yam extract optimally blended with vitex oil and essential oils to help women find balance the way nature intended. Specially formulated by D. Gary Young, ND, and Dan Purser, MD, Progessence Phyto Plus maximizes the effects of wild yam extract and vitex oil by utilizing an innovative suspension system.
What I say: Ding Dong the witch is dead …
How I use it: I apply it twice a day EVERY day in the morning and in the evening, 1 drops to both insides of my ankles (right under the bump) and 1 drop distributed over my inner forearms.

Clary Sage
What YL says : Clary sage (Salvia sclarea) essential oil contains natural phytonutrients. It has a mellow, warm, herbal scent that is uplifting and relaxing, making it a perfect choice for supporting a normal, healthy attitude during PMS. It is also supportive for menopausal women.
What I say: let’s just say I like my temperature to be constant …
How I use it: I apply it twice a day EVERY day in the morning and in the evening, 1 drop to both outsides of my ankles (right under the bump) 

Stress Away
What YL says : a natural solution created to combat normal stresses that creep into everyday life. Stress Away is the first product to contain the unique stress-relieving combination of lime and vanilla essential oils. Stress Away also includes copaiba and lavender to reduce mental rigidity and restore equilibrium. Featuring powerful plant constituents, such as the cedrol found in cedarwood and the eugenol that occurs naturally in vanilla, Stress Away can help induce relaxation and reduce occasional nervous tension.
What I say: I can plan a party, bake a cake, get stuck in traffic jams and this helps soothe nervous tension and it smells amazing, I just love vanilla!
How I use it: apply to my wrists and inhale 4 times for direct relief, use it in my diffuser necklace or diffuse combined with a citrus oil. 

If you have any questions about these oils that I did not answer above, please let me know 😉

Working the Healthy Lifestyle part I

For support during exercise or with a very active lifestyle there are various Young Living products you can use. In the next 3 blogposts I will share our personal favorites and how you can use these to support your active lifestyle.

In this first post the emphasis will be on fitness activities and how the massage oils can prepare your muscles on your workout and how they can help them relax after your workout. If and when your muscles get really tense there are various products that can help them relax before your next workout, so you you can stay mobile until then and achieve your goals. If you are interested in reading this post in Dutch please visit my website Oiled by Nature.

Ortho Sport was developed for the professional and amature atheletes that work and play hard. Because of the high dosage of Phneol, that provides a pleasant warm sensation and relieves over-worked muscles it can be used before or after a workout. Daniëlle uses it before and after her sessions with her personal trainer  Marc Hoogervorst begint so her muscles are already warmed up and ready for her workout. An example of professionals that use these Young Living massage oils the therapists of the Dutch soccerteam AZ.

Ortho Ease is a massage oil developed to ease the muscles and help calm the tired body. It helps combat the adverse effects of exertion/stress like sore muscles, stifness and lessened bloodflow. Because of the calming mix of Young Living therapeutic essential oils,  Ortho Ease will refresh and relax. I not only use it in the evenings of the days that I workout  but also on other days when her muscles feel tired and stiff.

If and when you muscles are feeling uncomfortable there are different oils that you can use, there are several options so there is an oil to meet anyone’s preference. I use these options depending on my needs and mood.

Relieve It is a deeply relaxing, warming blend of essential oils that feels soothing and comforting to muscles and joints following exercise. If you want direct relief when your muscles feel uncomfortable then this blend is a great choice as it has a warming function and works deep into the muscle.

The Relief Trio is a combination of 3 oils that you can use when you are in need of more relief for muscles that can feel sensitive to the touch. You can apply it in layers with a carrier oil or tentatively you can make it into a liquid or solid cream which is very handy for larger areas.  Valor, Panaway and Peppermint compliment each other to help ease your muscles and everything around them so you can move and function in a normal manner.
I have the solid version in a glass jar and use it when my muscles or joints are really really sore to help alleviate that feeling of not wanting to move from the couch, ever …..

Valor is an empowering combination of essential oils that works with both the physical and spiritual aspects of the body to increase feelings of strength, courage, and self-esteem in the face of adversity. Renowned for its protective qualities, Valor® enhances an individual’s internal resources. It has also been found to help the body self-correct its balance and alignment.
PanAway was created by Gary Young following a severe injury to the ligaments in his leg. It supports the circulatory system, along with muscles and joints, and also aids in maintaining normal cellular function.
Peppermint has an invigorating and fresh mint aroma. This amazing and versatile essential oil has been widely studied for its potential health benefits and for its ability to enhance mental acuity. It is also known for its impressive support of digestive function and has a cooling effect on the skin and body.

Deep Relief Essential Oil Roll is a proprietary blend of oils specially formulated to assist muscle soreness and tension. Peppermint, Wintergreen, Copal, and Palo Santo essential oils as well as others play an integral part in supporting post exercise recovery. Deep Relief is offered in the portable convenience of a roll on application for when you are on the go. A standard item in my gymbag which is a good thing as I’ve helped plenty of people at the gym that got their fingers caught inbetween weights  ….

Of course there are more Young Living products you can use during your active lifestyle, here are a few examples;

Next time I’ll share more about Young Living supplements, weight management products and healthy snacks and how I use them in my healthy lifestyle!

On my Bookshelf – June 2016

A of late I have been collecting a lot of books and I really need to start reading them!!

Books for self development:

books zelfontplooine

Books for relaxation and flipping through:

books leuk

As you can see there is an e-reader on top (kindle to be specific) as I download most of my reading genre, but the books under my kindle are either gifts, on loan or books I bought secondhand.

My favorite genre is fantasy, more specific vampires, witches, some fairies and everything inbetween. Want to know what I’ve read so far ? Visit my Goodreads bookshelf!
(wouldn’t it be great if there was something similar for movies, IMDB is fun for trailers but I don’t keep track of movie’s or series I’ve seen and I’m unsure if you can connect with other movie/serie lovers there….)

If you have any books on self development and/or the genre that I like please recommend them I love to expand my bookshelves!

Toilet Fizzie Bombs

I made my first batch of fizzies bombs this month to compliment my new cleaning routine of our toilets (alongside the thieves all purpose cleaner). Yes these are fizzie bombs for the toilets not for in my bath!

 

20160322_161530

These are tossed in our toilets every evening for my daily morning scrub (it literally fizzes the gunk from the toilet bowl, I know gross and of course no one has so much gunk you can see it come off, but just imagine it) or when it needs to smell a bit nicer in between, I have 2 teenagers after all …

They are super easy to make, cheaper than the ones you can buy in the store and who doesn’t want a natural alternative to clean their home!
I mean seriously products with skulls, flames or that state you need to call your doctor if you drink, inhale or get this in your eyes is just not ok….
All the ingredients that are used for the toilet fizzies are regularly used in the kitchen although I would not eat hem in this particular state 😉

IMG_20160312_095557

Tools:
Mixing bowl
Misting spray bottle (which is a better option than just pouring it in there trust me on this)
Silicon mold (cute shape is optional)
Latex gloves and mask (optional)

Ingredients: 
100 grams Citric Acid (NL = Citroenzuur)
50 grams Baking Soda (NL = Sodium Bicarbonaat)
30 drops of Young Living Essential oils (3 kinds; I used Thieves, Lemon and Peppermint for this batch)
water (in the misting spray bottle)

Instructions:
Mix the 2 powders with a mixer
Add your choice of YL Essential Oils and mix again
Slowly spray the mix whilst mixing until it has the consistency of wet sand
When the mixture has the right consistency add it to the mold shapes, press firmly to get the air out and keep adding to the shape until a bit under the rim
Leave to dry for 6 hours.

20160322_161443.jpg

My personal tips :
Don’t fill the molds to the rim as it does swell up a bit whilst drying (trust me on this)
I recommend firmly pressing again the mixture again after 30 min.

They are fun to make in different shapes, I made 2 batches so I would have enough to fill the mold.

gecorrigeerd