conscious language

(scroll down for dutch translation}

Over the last 3 months I have manifested, viualised, used conscious language and asked the universe for abundance to reach a business goal. Doing this, having done it and continuing to do this is not an obvious thing for me to do.

oola words of encouragement

Remaining positive towards and for others is something I’m good at, as I mentor my biz team but my own little Negative Nelly voice often said different things to me. During my leadership training in Croatia I heard and learned more about conscious  language from Marcella vonn Harting it reminded me of video’s by Carol Yeh Garner about the power of the mind and I realized that I needed to obliterate that voice.

I mean seriously after 47 years it was time! Everything was going uphill for me, our family, finally, dreams were/are being realized but why was I still saying “yes but” and doubting great things were on the horizon. I was able to see greatness in others and convinced them that dreaming big and believing it was the first step to fulfilling them but had a hard time setting goals and believing in them without thinking “yeah but …” or “if this then that ….”

oola change yourself

So after Croatia I started applying the right words or replacing them when I slipped up and I was getting better at it! A friend and team member hosted an AFT (Aroma Freedom Technique) with our team member and I seized that opportunity to reinforce that change. I can now sincerely say nothing is impossible if you deeply believe in it without a doubt or nagging Nelly in your head.

oola focus on the positives

Last week together with our team we raised the bar,  and through doing this we taught them that when we work hard together towards a mutual goal, believe, manifest, visualise and use conscious language the impossible can happen for them too.

So how about you? Do you have a nagging Negative Nelly within you? I encourage you to learn more about it, implement it and watch your life transform, you deserve it!

your mind is a powerfull thing

Nederlands:

De afgelopen 3 maanden hebben ik gemanifesteerd, gevisualiseerd, het universum  gevraagd en conscious language gebruikt om een zakelijk doel te bereiken. Dat we dit doen, hebben gedaan en zullen blijven doen is niet iets dat voor ons vanzelfsprekend is.

Want altijd positief blijven tegen anderen, Ja dat kon ik wel goed maar dat stemmetje van binnen zei vaak wat anders. Maar in Kroatië hoorde en leerde ik meer over conscious language van Marcella von Harting en ik was herinnerd aan een filmpje uit de Twelve days of diamond fb groep van Carol yeh Garner en ben ik me gaan verdiepen en kreeg ik heel sterk het gevoel dat dat stemmetje weggevaagd moest worden.

Het moest nu maar eens maar zijn na 47 jaar! Alles ging beter, eindelijk, dromen werden/worden verwezenlijkt maar waarom bleef ik zo twijfelen diep van binnen, waarom kon ik anderen zo goed overtuigen om groots te dromen erin te geloven maar had ik er zelf zo’n moeite om na het stellen van doelen er zo in te geloven zonder te denken ja maar … of als dit dan als dat …

Maar ik ging het proberen na Croatië en het ging steeds beter! Een vriendin en team member gaf een AFT (Aroma freedom technique) en ik greep die mogelijkheid aan om die verandering te versterken en kan ik nu oprecht zeggen niets is onmogelijk als je er maar in gelooft ook diep van binnen zonder twijfel of zeurend stemmetje.

Samen met ons team hebben we vorige week hebben de lat hoger gelegd en daardoor leerden we ons team dat door hard samen aan een doel te werken, erin te geloven, manifesteren, visualiseren en bewust taalgebruik dat het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden ook voor hen.

Hoe zit het met jou? Zit er een zeurend negatief stemmetje in je wanneer je groots hebt gedroomd of een doel hebt gesteld voor jezelf? Ik wil je aanmoedigen, om meer te leren over bewuste taal, het te implementeren en zien hoe je leven verandert. Je verdient het!

Geef een reactie