{ evolve }

You can’t see plants growing – unless you speed up a film – but you know that they do. Each day, tiny changes take place. It’s the same with your life…

Sometimes life seems to move so slowly, your goals seem to be so far out of reach or the changes you set in motion seem unnoticed to yourself or others but don’t worry as every tiny change you have made will all add up.

ik juni 2018

{ conscious language }

(scroll down for dutch translation}

Over the last 3 months I have manifested, viualised, used conscious language and asked the universe for abundance to reach a business goal. Doing this, having done it and continuing to do this is not an obvious thing for me to do.

oola words of encouragement

Remaining positive towards and for others is something I’m good at, as I mentor my biz team but my own little Negative Nelly voice often said different things to me. During my leadership training in Croatia I heard and learned more about conscious  language from Marcella vonn Harting it reminded me of video’s by Carol Yeh Garner about the power of the mind and I realized that I needed to obliterate that voice.

I mean seriously after 47 years it was time! Everything was going uphill for me, our family, finally, dreams were/are being realized but why was I still saying “yes but” and doubting great things were on the horizon. I was able to see greatness in others and convinced them that dreaming big and believing it was the first step to fulfilling them but had a hard time setting goals and believing in them without thinking “yeah but …” or “if this then that ….”

oola change yourself

So after Croatia I started applying the right words or replacing them when I slipped up and I was getting better at it! A friend and team member hosted an AFT (Aroma Freedom Technique) with our team member and I seized that opportunity to reinforce that change. I can now sincerely say nothing is impossible if you deeply believe in it without a doubt or nagging Nelly in your head.

oola focus on the positives

Last week together with our team we raised the bar,  and through doing this we taught them that when we work hard together towards a mutual goal, believe, manifest, visualise and use conscious language the impossible can happen for them too.

So how about you? Do you have a nagging Negative Nelly within you? I encourage you to learn more about it, implement it and watch your life transform, you deserve it!

your mind is a powerfull thing

Nederlands:

De afgelopen 3 maanden hebben ik gemanifesteerd, gevisualiseerd, het universum  gevraagd en conscious language gebruikt om een zakelijk doel te bereiken. Dat we dit doen, hebben gedaan en zullen blijven doen is niet iets dat voor ons vanzelfsprekend is.

Want altijd positief blijven tegen anderen, Ja dat kon ik wel goed maar dat stemmetje van binnen zei vaak wat anders. Maar in Kroatië hoorde en leerde ik meer over conscious language van Marcella von Harting en ik was herinnerd aan een filmpje uit de Twelve days of diamond fb groep van Carol yeh Garner en ben ik me gaan verdiepen en kreeg ik heel sterk het gevoel dat dat stemmetje weggevaagd moest worden.

Het moest nu maar eens maar zijn na 47 jaar! Alles ging beter, eindelijk, dromen werden/worden verwezenlijkt maar waarom bleef ik zo twijfelen diep van binnen, waarom kon ik anderen zo goed overtuigen om groots te dromen erin te geloven maar had ik er zelf zo’n moeite om na het stellen van doelen er zo in te geloven zonder te denken ja maar … of als dit dan als dat …

Maar ik ging het proberen na Croatië en het ging steeds beter! Een vriendin en team member gaf een AFT (Aroma freedom technique) en ik greep die mogelijkheid aan om die verandering te versterken en kan ik nu oprecht zeggen niets is onmogelijk als je er maar in gelooft ook diep van binnen zonder twijfel of zeurend stemmetje.

Samen met ons team hebben we vorige week hebben de lat hoger gelegd en daardoor leerden we ons team dat door hard samen aan een doel te werken, erin te geloven, manifesteren, visualiseren en bewust taalgebruik dat het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden ook voor hen.

Hoe zit het met jou? Zit er een zeurend negatief stemmetje in je wanneer je groots hebt gedroomd of een doel hebt gesteld voor jezelf? Ik wil je aanmoedigen, om meer te leren over bewuste taal, het te implementeren en zien hoe je leven verandert. Je verdient het!

{ do it scared }

A big portion of my job entails public speaking; whether it be in front of a small or bigger group educating about oils, how I got into this business or how we use young living products . Depending on what I talk about, to whom and the size of the group it can be easy or a bit nerve wrecking. But I don’t let that throw me off, even the greatest speakers need to prep, calm their nerves and to be the best they can be.

This month Young Living it’s biggest event in the Netherlands to date and I was asked to share my story which of course I love doing always that hoping that our story will inspire someone to not give up no matter what.

But … that doesn’t make it easier to speak in front of 400 people or so. I prepared what i wanted to say and wrote it all out, rehearsed, oiled up and still was afraid I would forget something vital I wanted to share.

Right before it was my turn, a few of my friends spoke before me, my nerves almost got the best of me. I literally thought, after standing on stage for 30 minutes waiting until it was my turn, that I was going to faint, until I got a hold of the microphone … and my blood rushed back and it was game on for me!

Turned out that that was enough to calm my nerves and do my thing, strange how my body relaxed at that moment. Which was strange since it was quite the audience, my friends, my family (husband & mom), my team, other team members, my colleagues and Gary and Mary Young, founders of Young Living. I was so lucky to have many of my tribe there supporting me and being my cheerleaders as always.

People listened, laughed, clapped and appreciated my talk and my cheat sheet remained safely in my pocket (you can see it on the photo below) so I could not be distracted and even though I forgot some things it was ok, my presentation was imperfectly perfect.

33517120086_baa73a1345_o.jpg

Again, as so many things in my life, this has shown me that even though something may be scary but it usually ends up being something great and if you can do something even though it scares you you can do anything.  My mantra:

do it scared

And until next time I will focus on methods to calm myself before I speak, finetune my presentation skills because I will do this again, scared or not, I will!

VERTALING NEDERLANDS:

Een groot deel van mijn werk is spreken in het openbaar, dit kan voor een grote groep mensen zijn of kleinere groepen. Vaak ben ik aan het uitleggen hoe je etherische oliën kunt toepassen, waarom ik ben gestart als zakelijk distributeur of welke producten wij in ons gezin gebruiken. Afhankelijk van waar ik over vertel, aan wie en hoe groot de groep is kan dit soms wat van mijn zenuwen uit balans brengen. Maar ik laat me daardoor niet weerhouden, zelfs de grootste sprekers bereiden zich voor, moeten hun zenuwen de onder controle krijgen om een goede presentatie te houden.

Deze maand organiseerde Young Living hun grootste event, tot op heden, in Nederland en ik was gevraagd om ons verhaal te delen. Dit vind ik altijd leuk om te doen, ik hoop altijd dat ons verhaal iemand inspireert om niet op te geven en door te blijven gaan om hun dromen te realiseren.

Maar … dat neemt niet weg dat het best wat is om voor ongeveer 400 mensen te moeten staan. Ik had een korte presentatie voorbereid, alles wat ik wilde vertellen had ik uitgeschreven, geoefend, ingeolied  maar ik was best onzeker of ik het wel allemaal zou onthouden en niet iets belangrijks dat ik echt wilde delen zou vergeten.

Net voordat ik aan de beurt was, een aantal van mijn vriendinnen waren voor mij aan de beurt, werden de zenuwen echt wel een dingetje. Geloof me als je 30 minuten staat te wachten op een podium tot je aan de beurt bent gaat je lichaam echt tegen je werken en ik dacht letterlijk dat ik flauw ging vallen! Tot ik de microfoon in mijn handen kreeg … en het bloed weer terugkeerde en kon ik mijn ding kon doen!

{ filmpje }

Het bleek dat dat voldoende was om mijn zenuwen de baas te blijven en was ik weer mezelf, mooi hoe mijn lichaam zich letterlijk ontspande. En dat is best bijzonder want het was een behoorlijk publiek, mijn vrienden, mijn familie (man en moeder), mijn team, andere team members, mijn collega’s en Gary and Mary Young, de grondleggers & eigenaren van Young Living. Ik voelde me bevoorrecht om zoveel van mijn tribe daar te hebben om me te steunen en mijn cheerleaders te zijn zoals altijd.

Er werd geluisterd, gelachen, geklapt en ik voelde dat mijn verhaal werd gewaardeerd en gehoord en mijn spiekbriefje bleef in mijn broekzak (die zie je zelfs op de foto) zodat ik niet afgeleid kon worden en ook al vergat ik hier en daar iets het was ok, mijn presentatie was niet perfect maar perfect genoeg.

En wederom, zoals zoveel dingen in mijn leven, ook al is iets eng kan het zo’n geweldige ervaring zijn en als je je angsten kan overwinnen en het toch doen kun je alles. Mijn mantra

{ foto met quote }

En tot de volgende keer dat ik weer gevraagd word om te spreken zal ik mijn focussen op mijn presentatie skills, technieken leren zodat ik mijzelf kan kalmeren voor ik ga spreken. Want ik ga dit zeker weer doen, bang of niet, ik ga ervoor!

{ nourishing relationships }

After choosing my OLW I have been thinking a lot what  I nourish and want to share on of the things I do to nourish my relationships. With all our crazy busy lives we forget to send out sweet notes like in the old days, to show people we care, are thinking of them and how we appreciate them. Because we all know we don’t say it nearly enough 😉

people-wont-care-how-much-you-know-until-they-know-how-much-you-care

These days we choose quick, easy & cheap messages via sms, messenger, whatsapp.
No surprise delivered by the mail man/lady; a thank you note, hardly any birthday cards, christmas or new years wishes.

snail-mail-3

I love sending out notes to my familie, friends and to my team, do this as much as I can and I encourage my team to do the same. And this year like the last we sent out New Years wishes to our team and are working on those for friends and family. After that I will focus on sending notes to all my members by the end of the month.

And I realise that a lot of people consider it a waste of money or better for the environment  to go digital but lets be honest  here, there are worse ways to waste money or to do harm to the environment…..

snail-mail-is-an-unexpected

But showing people you really care, by taking the time to share that with them in a note, by sending a note brings great joy to them and to you. Trust me on this and think back to the last time you received a sweet card and how that made you feel …

NL:

Nadat ik mijn OLW had gekozen ben ik veel gaan nadenken over mijn woord nourish (voeden) en ik wilde met jullie delen wat ik doe om mijn relaties te onderhouden = voeden. Met onze drukke levens vergeten we vaak om lieve kaartjes te sturen zoals vroegah, om mensen te laten merken dat we om ze geven, we aan ze denken en dat we ze waarderen. Ik weet zeker dat iedereen het met me eens zal zijn dat we dat niet genoeg zeggen 😉

Tegenwoordig kiezen we voor snelle, makkelijke én goedkope berichtjes via sms, messenger, whatsapp. Geen verassing gebracht door de postbode; een bedankkaartje, nauwelijks verjaardagskaarten en de kerst en/of nieuwjaarskaarten worden ook steeds minder.

Ik ben dol op het sturen van kaartjes aan mijn familie, vrienden en mijn team, doe dit zoveel mogelijk en moedig mijn team ook aan om dit te doen. Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, Nieuwjaarskaarten verstuurd aan ons team en zijn we druk doende met die voor onze vrienden en familie. Als ik daarmee klaar ben ga ik al mijn members een kaartje sturen voor het einde van de maand.

Ik realiseer me dat een hoop mensen dit zonde vinden van het geld, of dat het beter is voor het milieu om het digitaal te doen maar laten we nou wel wezen, er zijn ergere manieren om geld te verspillen of schade aan het milieu te veroorzaken ….

Mensen laten zien dat je om ze geeft, door de tijd te nemen om dat te delen in een kaartje en die aan hen te sturen geef je ze een warm gevoel. Geloof me maar en denk maar terug aan de laatste keer dat jij een lief kaartje kreeg en hoe dat voelde.

{ hello 2017 }

{ pssst Did you know I am bilingual ? Scroll down for the dutch translation of this post 😉 As of this year I will be blogging in both languages }

I have been doing One Little Word since the day that Ali Edwards shared this wonderful movement, yes it is a movement, if you are a scrapbooker you know.
But this one took me longer to resonate with than ever … Or maybe I usually start sooner, can’t remember 😉

 

My word for 2016 was Thrive and boy did I ever, for 2017 I choose NOURISH!

nourish-3

Nourish the relationship my family, my team, my friends and my members with my time & love.

nourish

 

Nourish my body soul & mind with good food, good reads, self-development and workouts.

nourish-4

 

Nourish my blog, my social media accounts, my  Oiled by Nature (Young Living) business and team by sticking to my planning, hence my first post of the year.
Giving myself a pat on the back!nourish-2

And allow others to nourish me ….

What is your word for 2017?

Dutch:

 

One Little Word doe ik al vanaf de dag dat Ali Edwards deze geweldige beweging, ja geloof me het is een echte beweging en als je een scrapbooker bent dan weet je waar ik het over heb.
Maar deze duurde wat langer om te bedenken … maar misschien ben ik later begonnen dan normaal, kan ik me niet meer herinneren, hey er is al een jaar voorbij 😉 

Het woord dat ik voor 2016 koos was Voorspoed and jemig wat hebben we een voorspoed gehad, voor 2017 kies ik voeden/koesteren!

nourish-3

De relatie met mijn gezin, mijn team, mijn vrienden en mijn members voeden met mijn tijd & liefde.nourish

 

Mijn lichaam en geest voeden met goed eten, mooie boeken, persoonlijke ontwikkeling en workouts.

nourish-4

 

Mijn blog, mijn social media accounts, mijn Oiled by Nature (Young Living) bedrijf & team door beter te houden aan mijn planning, vandaar deze eerste post van het jaar.
Ik geef mezelf vandaag al een schouderklopje!nourish-2

En ik laat anderen me voeden/koesteren (waarom klinkt dat altijd raarder in het nederlands)  ….

Wat is jouw woord voor 2017?